شهرخبر

امارات غلط میکند!

به گزارش مشرق، عبدالرحیم انصاری، در رشته توئیتی نوشت:

ایران سیاست خارجی اش را با چاشنی اقتدار و صبر پیش میبرد و میدانیم تیم فعلی حساب شده عمل میکند؛ در ارتباط با جزایر سه گانه اما گستاخی های امارات فزونی گرفته و جمهوری اسلامی واکنش هایش را به طرف های ثالثی چون روسیه، چین یا آمریکا در بیانیه های مشترک خلاصه کرده است. یعنی اگر آمریکا، روسیه و یا هر کشور دیگری در پایان یک نشست با اعراب بیانیه مشترکی که در آن علیه حاکمیت ایران سخنی به میان آمده بود را امضا کرده بود، سریعا به او واکنش نشان میدهیم، اما به تدریج حساسیت مان را نسبت به گستاخی های خودِ امارات از دست داده ایم!

البته ما به پیچیدگی های عالم سیاست، و اهمیت زمان و مکان برای اتخاذ برخی مواضع یا حرکت های انتقامی واقفیم، و حتی اعتقاد داریم حداقل در این دولت هیچ حرکتی از نگاه تیزبین تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه دیپلماسی و امنیت کشور دور نمیماند، خصوصا آنکه پای تمامیت ارضی در میان باشد ولی فکر میکنم وقت آن که ترمز خاندان بن زاید و اعراب حوزه خلیج فارس کشیده شود رسیده، و نظام میتواند روی ظرفیت های دیگری خارج از حوزه رسمی و دیپلماتیک حساب باز کند. به اعراب حاشیه خلیج فارس باید یادآور شد اگر ایران تقابل با همسایگان را کاهش داده صرفا پاسخی به نیاز آنها بوده است!

لذا اگر تا کنون تلاش جمهوری اسلامی برای تامین امنیت درونزای منطقه ای از طریق همکاری با همسایگان را ضعف ایران تلقی میکرده اند، باید حالی شان شود که سخت در اشتباهند. آنها نه میتوانند امنیت حاصل از اهتمام ایران را خرج توسعه روابط با اسرائیل کنند، و نه این تصور غلط که ایران برای حفظ این آرامش در برابر گستاخی های امارات سکوت میکند عملیاتی خواهد شد.

قطعا راه های مختلفی برای سرکوب گستاخی خاندان بن زاید خارج از مجاری رسمی و دیپلماتیک وجود دارد که حاکمیت میتواند بدون بر هم زدن توازن دیپلماتیک به آنها توجه کند و البته آگاهی از این ظرفیت خوشبختانه وجود دارد!

امارات غلط میکند!

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.