شهرخبر

تهران‌تایمز اعلام شد: بیش از ۷۰ هزار برگ سند قضایی که برخی از آنها ممهور به مهر محرمانه و فوق محرمانه هستند از طریق احزاب مخالف نتانیاهو در اختیار ایران قرار گرفته است.

طبق یکی از این اسناد، نتانیاهو و همسرش دچار یک بیماری عودکردۀ روانپزشکی بوده‌اند که یکی از اعضای حزب لاپید، با ارائۀ پرونده‌های پزشکی آن‌ها به دادگاه، نتانیاهو را فاقد صلاحیت لازم برای تصدی مشاغل دولتی معرفی می‌کند.

دادگاه رژیم صهیونیستی پس از چند ماه بررسی و تایید اسناد پزشکی، قصد ورود جدی به پرونده را داشته اما مقام بالاتر قضایی، طی دست نوشته‌ای اعلام می‌کند: دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. بررسی بیشتر این پرونده ممکن است امنیت ملی اسراییل را با مخاطره مواجه کند.