شهرخبر

محسن مهدیان در واکنش به محرومیت بیرانوند بدنساز کشورمان به دلیل اهانت به تصاویر شهدا نوشت: طرف عصبانی بوده و حالت طبیعی نداشته؛ عذرخواهی هم کرده است ...

توییت مهدیان