شهرخبر

برد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیایی

عرفان کوچاری

تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی مقابل تیم قدرتمند ژاپن قرار گرفت و ۳ بر صفر پیروز شد. ایران با این برد به نیمه نهایی رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد. این مدال پس از ۶۵ سال دوباره کسب خواهد شد.

برد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیاییبرد تاریخی تنیس روی میز ایران برابر ژاپن دربازی های آسیایی