شهرخبر

سرویس مدارس خارج از نوبت در مراکز فنی پذیرش می‌شوند

مدیرعامل شرکت ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران گفت: با توجه به اهمیت انجام معاینه فنی در کنترل ایمنی از والدین و مسئولان مدارس درخواست می‌شود نسبت به داشتن معاینه فنی سرویس حمل‌ونقل دانش آموزان حساسیت‌های لازم را لحاظ کنند.
سرویس مدارس خارج از نوبت  در مراکز فنی پذیرش می‌شوند

مدیرعامل شرکت ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران از اختصاص مرکز معاینه فنی شهید چمران به عنوان مرکز تخصصی تاکسی و شش خط معاینه فنی به صورت ویژه در مراکز سراج، الغدیر، شقایق، شهید آبشناسان، نیایش و دماوند به سرویس مدارس جهت پذیرش این خودرو‌ها بدون نیاز به دریافت نوبت اینترنتی و خارج از نوبت خبر خبر داد.

شادی مالکی با اشاره به اهمیت ایمنی در این خودرو‌ها و الزام داشتن معاینه فنی برای اخذ مجوز سرویس مدارس تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون نقص سیستم ترمز ۶۰ هزار دستگاه خودرو در مراکز معاینه فنی شناسایی شده که این خودرو‌ها پس از رفع ایراد نسبت به دریافت گواهی معاینه فنی اقدام کرده‌اند. رفع نقص این تعداد خودرو به منزله جلوگیری از ۶۰ هزار حادثه ناگوار در بحث تصادفات است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت انجام معاینه فنی در کنترل ایمنی از والدین و مسئولان مدارس درخواست می‌شود نسبت به داشتن معاینه فنی سرویس حمل‌ونقل دانش آموزان حساسیت‌های لازم را لحاظ کنند.

وی در خصوص میزان مراجعات سرویس مدارس به مراکز معاینه فنی شهر تهران گفت: در شهریور امسال حدود ۲ هزار دستگاه خودرو تاکسی به مراکز مراجعه کرده که بخشی ازآن بدون تردید مربوط به خودرو‌های حمل‌ونقل دانش آموزان است. با توجه به اهمیت موضوع این ستاد در حال پیگیری جهت دریافت لیست خودرو‌های سرویس مدارس بوده تا بتواند در زمان باقیمانده نسبت به بررسی و پایش موارد ایمنی این خودرو‌ها اقدام کند.

گفتنی است در حال حاضر تشخیص این خودرو‌ها در مراکز به منظور ارائه خدمات ویژه و کنترل‌های مضاعف تنها براساس خود اظهاری راننده انجام می‌شود.