شهرخبر

شما نظر بدهید /سفر رئیس جمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل چه دستاوردهایی برای کشور داشت؟

شما نظر بدهید /سفر رئیس جمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل چه دستاوردهایی برای کشور داشت؟

خبرگزاری خبرآنلاین از کاربران محترم خود سوال کرده است؛«از نظر شما  سفر رییس جمهور به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل چه دستاوردهایی برای کشور داشته و  ارزیابی شما از تاثیرات این  دستاوردها بر مسائل کشور خواهد چیست ؟»

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی برای دومین بار در طول دوران ریاست جمهوری اش به نیویورک سفر کرد تا در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد، اما این حضور، سخنرانی در صحن سازمان ملل و دیدارها در حاشیه مجمع عمومی با واکنش های مثبت و منفی همراه بود.

در همین رابطه خبرگزاری خبرآنلاین از کاربران محترم خود سوال کرده است؛«از نظر شما سفر رییس جمهور به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل چه دستاوردهایی برای کشور داشته و ارزیابی شما از تاثیرات این دستاوردها بر مسائل کشور خواهد چیست ؟»

کاربران محترم نظر خود را در قالب کامنت ذیل همین خبر درج نمایند.

2727