کامران صوری مدیر مرکز کنترل ترافیک در جلسه ستاد هماهنگی ترافیکی آغاز سال تحصیلی جدید گفت: طبق روال سال‌های گذشته اولین معبری که درماه مهر ترافیک شده بزرگراه نواب است. وضعیت ترافیک در هفته اول مهر سال گذشته بر این اساس است که با توجه به تعطیلات هفته اول خیلی درگیر ترافیک نبوده است و عمده شلوغی ها مربوط به هفته دوم بوده است. سال گذشته مناطق ۵ و ۶ و ۱ بیشترین ازدحام ترافیک را داشتند. نقص فنی خودرو مثل سال قبل بیشترین نقش را در ترافیک داشته است. اما باتوجه به کم بودن بارندگی بعید است که امسال مانند سال پیش باران معابر را دچار ترافیک کند. بیشترین تصادفات سال گذشته در منطقه ۵،۲ و ۱۰ بوده است.

نماینده سازمان پایانه‌ها نیز عنوان کرد: فعلا نکته خاصی در معابر تهران نیست. از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۰ صبح هم راننده ای نیم تواند سند بار درون شهری را اخذ کند و این یک فرایند کنترل شده است. 

نماینده سازمان آتش نشانی در ادامه گفت: خوشبختانه امروز روز کم خطری بوده و تنها یک تصادف در محور بزرگراه فتح دیده شده است. 

نماینده امداد خودرو نیز در تشریح عملکرد نهاد مربوطه بیان کرد: ما برای ابتدای مهر ۴۹۲ ناوگان برای خدمت رسانی به مردم طی سه شیفت تدارک دیدیم. این ناوگان در ۳۲ نقطه از سطح اتوبان ها و شهر تهران با هماهنگی پلیس حضور دارند.