شهرخبر

فیلم/ یک نقاشی سه بعدی که حیوانات را هم به اشتباه انداخت!

یک نقاشی سه بعدی که حیوانات را هم به اشتباه انداخت!

یک نقاشی سه‌بعدی در کف یک جاده حتی حیوانات را هم هنگام عبور از آن قسمت جاده به اشتباه می‌اندازد.

دریافت 52 MB