پیام مهم ابراهیم رئیسی خطاب به پادشاه و ولیعهد عربستان

سفارت ایران در عربستان از صدور پیام‌های تبریک سید ابراهیم رئیسی به پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی خبر داد.

بر این اساس رئیس‌جمهور در پیام‌هایی، روز ملی عربستان سعودی را به ملک سلمان بن عبدالعزیز ال‌سعود پادشاه عربستان سعودی و محمدبن سلمان بن‌عبدالعزیز ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربستان سعودی تبریک گفته است.