گزینه پیشین استقلال؛ بازیکنی که در یک ماه با 4 باشگاه به توافق رسید!