پاشینیان: استعفا نمی دهم

تظاهرات ضد دولتی روز سه شنبه پس از آغاز عملیات نظامی آذربایجان در منطقه جدا شده قره باغ کوهستانی در ایروان آغاز شد.

این تظاهرات به درگیری بین معترضان و مأموران اجرای قانون در مقابل ساختمان دولت ارمنستان در ایروان تبدیل شد که منجر به زخمی شدن و بازداشت های متعدد شد.