شهرخبر

روش اعطای بنزین یارانه‌ ای تغییر خواهد کرد!

محسن زنگنه گفت: برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نکند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار داده شود.

روش اعطای بنزین یارانه‌ ای تغییر خواهد کرد!

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با درباره تکلیف بنزین در برنامه هفتم توسعه توضیحاتی داده است.

 او گفت: بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده است که می‌تواند یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته برای دولت این امر اختیاری است. از سوی دیگر تاکید کردیم برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نکند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار داده شود.

منبع: خبر انلاین