شهرخبر

انتقاد به هیئت رئیسه مجلس برای مماشات در اعلام اسامی خودرو گرفته ها

انتقاد تند نماینده مجلس از هیئت رئیسه؛ چه کسانی شاسی بلند گرفتند؟انتقاد تند نماینده مجلس از هیئت رئیسه : آقای رئیس پای چه شخص شاخصی وسط است که نمی‌خواهید اسامی را اعلام کنید؛ اسم دریافت کنندگان شاسی بلند را زودتر اعلام کنید. انتقاد فروردین، نماینده مجلس از عدم شفافیت در موضوع فیدیلیتی‌گیت (شاسی بلندها) در صحن علنی مجلس: علت اینکه هیئت رئیسه مماشات می‌کنه چی هست؟ پای چه شخص شاخصی وسط است؟ اگر کسانی که خودرو گرفته اند را اعلام نمیکنید حداقل اسامی آنهایی که خودرو نگرفته اند اعلام کنید! منبع: چندثانیه

 انتقاد تند نماینده مجلس از هیئت رئیسه؛ چه کسانی شاسی بلند گرفتند؟

انتقاد تند نماینده مجلس از هیئت رئیسه : آقای رئیس پای چه شخص شاخصی وسط است که نمی‌خواهید اسامی را اعلام کنید؛ اسم دریافت کنندگان شاسی بلند را زودتر اعلام کنید. انتقاد فروردین، نماینده مجلس از عدم شفافیت در موضوع فیدیلیتی‌گیت (شاسی بلندها) در صحن علنی مجلس: علت اینکه هیئت رئیسه مماشات می‌کنه چی هست؟ پای چه شخص شاخصی وسط است؟ اگر کسانی که خودرو گرفته اند را اعلام نمیکنید حداقل اسامی آنهایی که خودرو نگرفته اند اعلام کنید! منبع: چندثانیه

 

حجم ویدیو: 3.56M | مدت زمان ویدیو: 00:01:06 دانلود ویدیو