به گزارش اکوایران؛ این نامه را می‌توان سیگنال مثبت قوه قضائیه به سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران دانست. از زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، مخالفان این دوره از انتخابات اظهار‌نظرهای گوناگونی مطرح کردند تا انتخابات را فاقد وجاهت قانونی اعلام کنند. این موضوع تا جایی پیش‌رفت که برخی از دستگاه‌ها از ابطال این دوره از انتخابات خبر دادند، اما به مرور مخالفت‌ها کمرنگ شد. بطوریکه همایش توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و ویتنام با حضور برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد و در این جلسه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حل و فصل شدن حواشی خبر داد. حال با گذشت سومین ماه از انتخاب حسین‌سلاح‌ورزی به عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران، معاون اول قوه قضائیه در نامه‌ای به سلاح‌ورزی نماینده این قوه را در کمیته حمایت از کسب و کار معرفی کرد.

این اقدام در راستای اجرای بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور انجام شده و بر اساس آن، محمدباقر الفت، معاون قوه قضاییه به‌عنوان نماینده این دستگاه در کمیته حمایت از کسب‌وکار به مدت 2 سال معرفی شده است.

در متن نامه محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه به حسین سلاح ورزی، دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار آمده است:

«در راستای اجرای بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بازگشت به نامه مورخ 28 مرداد 1402 پیرامون نمایندگان قوه قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار، محمدباقر الفت، معاون قوه قضاییه، از تاریخ معرفی به مدت دو سال جهت عضویت و شرکت در جلسات این کمیته معرفی می‌شود».

قوه قضاییه