شهرخبر

متن مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه عفاف و حجاب

متن کامل مصوبات کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب منتشر شد.

متن مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه عفاف و حجاب

خبرگزاری تسنیم