شهرخبر

تماشای فوتبال در مجمع عمومی سازمان ملل توسط وزیر خارجه ایران + عکس

تماشای فوتبال در مجمع عمومی سازمان ملل توسط وزیر خارجه ایران + عکس

تماشای فوتبال در مجمع عمومی سازمان ملل توسط وزیر خارجه ایران سوژه فضای مجازی شده است.