درگیری مسلحانه پلیس با قاچاقچیان / قاچاقچی مسلح به هلاکت رسید