شهرخبر

فیلم/رئیسی: خروج آمریکا از برجام نقض اصل مسلم وفای به عهد بود

سخنرانی رئیسی در سازمان ملل

رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد: خروج آمریکا از برجام نقض اصل مسلم وفای به عهد بود. دولت آمریکا با نقض صریح مفاد قطع نامه ۲۲۳۱شورای امنیت از عمل به تعهدات خود ذیل برجام اجتناب میکند...

دریافت 1 MB