لحظه اخراج سرلک با خطا روی رونالدو

میلاد سرلک با خطا روی رونالدو کارت زرد دوم خود را گرفت و از بازی اخراج شد.