شهرخبر

توضیح دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در رابطه با تصویر نماز خواندن رئیس‌جمهور در هواپیما

توییت درباره نماز رئیس جمهور