شهرخبر

استخدام سرپرست کارگاه در طرح و ساخت عامر مستقل در قم

استخدام طرح و ساخت عامر مستقلشرکت طرح و ساخت عامر مستقل جهت تکمیل کادر ستادی خود در یکی از پروژه های اقدام ملی مسکن در شهر قم (واقع در منطقه پردیسان) از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

اي-استخدام