اسکورت جالب رئیسی در آمریکا +فیلم

محمد نسیمی از همراهان رسانه‌ای رئیس جمهور در سفر به نیویورک این فیلم را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است.