به گزارش اکوایران، عالی‌ترین مقام کانادا معتقد است دولت هند در قتل رهبر سیک‌ها که شهروند کانادا بوده، دست داشته است.

نسیم بنایی از تنش میان هند و کانادا بر سر سیک‌ها می‌گوید.