شهرخبر

فیلم/ ستون ادوات نظامی ارتش آذربایجان به سمت شهر شوشا

ستون ادوات نظامی ارتش آذربایجان به سمت شهر شوشا

ویدئویی از ستون ادوات نظامی ارتش آذربایجان که درحال حرکت به سمت شهر شوشا می‌باشند تا از آن محور به آرتساخ حمله زمینی انجام دهند.

دریافت 5 MB