شهرخبر

اولین تصاویر زندانیان آزاد شده از ایران پس از ورود به خاک آمریکا

اولین تصاویر زندانیان آزاد شده آمریکایی پس از ورود به خاک کشورشان منتشر شد.

اولین تصاویر زندانیان آزاد شده از ایران پس از ورود به خاک آمریکا

همشهری آنلاین