شهرخبر

این کشور صاحب بزرگترین زندان زنان در جهان است!

آمارهای منتشر شده توسط نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد آمریکا دارای بزرگترین زندان زنان در جهان است.

این کشور صاحب بزرگترین زندان زنان در جهان است!