شهرخبر

نخستین تصویر از زندانیان آزاد شده آمریکایی در هواپیما

نخستین تصویر از زندانیان ایرانی - آمریکایی آزاد شده در راه بازگشت به آمریکا

در حالیکه دولت آمریکا تصویر و هویت برخی از این زندانیان را از رسانه‌ها پنهان می‌کرد جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید عکس آنها را منتشر کرد.