شهرخبر

خط سود / استراتژی وتوسم: ماندن در بازار و کاهش ریسک

همراه با حسین علاقه‌مندان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی

در این برنامه خط سود همراه با حسین علاقه‌مندان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی