شهرخبر

رئیس جمهور در سفر به نیویورک گفت: واژۀ گروگان‌گیری برای زندانیان آمریکایی واژۀ درستی نیست. تمام افراد زندانی در ایران دارای اتهاماتی بوده‌اند و مرتکب جرم شدند. اگر تبادلی صورت گرفته و مجازات متهمان‌ اجرا نشده به‌خاطر نگاه انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی است.

دریافت 459 KB