شهرخبر

استخدام کارشناس تست نرم افزار در هلدینگ گرین وب در مشهد

استخدام هلدینگ گرین وبهلدینگ گرین وب در استان خراسان رضوی، شهر مشهد جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان‌ خراسان رضوی استخدام می‌نماید. برای ساختن و نوآوری مشتاق حضور شما در گرین وب هستیم. نه فقط برای انجام کاری معمولی. برای پیشرفت، همکاری، اعتم ...

اي-استخدام