شهرخبر

استخدام مدیر کنترل کیفیت در صنایع شیمیایی بتن زرلو در تهران

استخدام صنایع شیمیایی بتن زرلوصنایع شیمیایی بتن زرلو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

اي-استخدام