شهرخبر
تلویزیون اقتصادآنلاین؛

اقتصاد جهانی به کدام سو می‌رود؟

از هر ۱۰ اقتصاددان ۶ نفر انتظار دارند که اقتصاد جهانی در سال آینده تضعیف شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، از هر ۱۰ اقتصاددان ۶ نفر انتظار دارند که اقتصاد جهانی در سال آینده تضعیف شود.

از هر ۱۰ نفر ۹ نفر معتقدند که عوامل ژئوپلیتیک باعث ایجاد نوسانات اقتصادی در سال آینده می‌شود.