شهرخبر

استخدام کارگر انبار در شکوفا منش در شهر قدس تهران

استخدام شکوفا منششکوفا منش در تهران (شهر قدس) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می‌نماید

اي-استخدام