شهرخبر

استخدام سرپرست حسابداری فروش در فرآورده های لبنی دوشه آمل در اصفهان

استخدام فرآورده های لبنی دوشه آملفرآورده های لبنی دوشه آمل در استان اصفهان، شهر اصفهان جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان اصفهان استخدام می‌نماید

اي-استخدام