شهرخبر

ویدیویی از ستون ادوات نظامی ارتش باکو که درحال حرکت به سمت شهر شوشا هستند تا از آن محور به آرتساخ حمله زمینی آنجا هجوم ببرند را ببینید.

دریافت 5 MB