شهرخبر

رئیس جمهور در دیدار با جمعی از اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا گفت: طرف های مقابل ایران در مذاکرات مختلف نشان دادند در عمل به تعهدات خود پایبند نیستند.

دریافت 5 MB
دریافت 26 MB