شهرخبر

انتقاد رئیسی از صرف مالیات مردم آمریکا برای جنگ

انتقاد رئیسی از شیوه خرج شدن مالیات مردم آمریکا در مقابل رسانه‌های ایالات متحدهرئیس جمهور گفت: بیشترین پول و سلاح برای ادامه جنگ و درگیری بین اوکراین و روسیه از سوی آمریکا داده شده، همانند هزینه ای که در افغانستان خرج کردند. مالیات مردم آمریکا خرج پر کردن جیب کارخانجات اسلحه‌سازی برای جنگ افروزی شده است. منبع: فارس

 انتقاد رئیسی از شیوه خرج شدن مالیات مردم آمریکا در مقابل رسانه‌های ایالات متحده

رئیس جمهور گفت: بیشترین پول و سلاح برای ادامه جنگ و درگیری بین اوکراین و روسیه از سوی آمریکا داده شده، همانند هزینه ای که در افغانستان خرج کردند. مالیات مردم آمریکا خرج پر کردن جیب کارخانجات اسلحه‌سازی برای جنگ افروزی شده است. منبع: فارس

 

حجم ویدیو: 611.36K | مدت زمان ویدیو: 00:01:10 دانلود ویدیو