شهرخبر

جدیدترین قیمت خودروی محبوب ایرانیان امروز

قیمت پژوپارس LX در بازار ۶۱۵ میلیون شده است و پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۶۰ میلیون است و پژو پارس XU۷P سال در بازار ۱۰ میلیون افزایش یافت و به ۴۹۵ میلیون تومان رسید.

جدیدترین قیمت خودروی محبوب ایرانیان امروز

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

قیمت پژوپارس LX در بازار ۶۱۵ میلیون شده است و پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۶۰ میلیون است و پژو پارس XU۷P سال در بازار ۱۰ میلیون افزایش یافت و به ۴۹۵ میلیون تومان رسید.

قیمت انواع خودرو پژو پارس
برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
پژوپارس LX۱۴۰۲صفر۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال۱۴۰۲صفر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال سفارشی۱۴۰۲صفر(کارخانه)۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰
پژو پارس LX۱۴۰۲صفر(کارخانه)۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال۱۴۰۲صفر (کارخانه)۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P۱۴۰۲صفر (کارخانه)۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰
پژو پارس ELX-TU۵۱۴۰۱صفر ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P۱۴۰۱ صفر ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷۱۴۰۱ صفر۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال۱۴۰۱ صفر۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P۱۴۰۱ صفر۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX۱۴۰۱ صفر۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷۱۴۰۰صفر۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX۱۴۰۰صفر۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: اقتصاد نیوز