فیلم صیاد بوشهری که دلفین را از مرگ نجات داد

به گزارش رکنا، ماهیگیر شریف بوشهری پس از آنکه متوجه می‌شود یک دلفین را صید کرده، تور ماهیگیری خود را پاره می‌کند تا دلفین رها شود.