شهرخبر
تلویزیون اقتصادآنلاین؛

چرا حجم برنامه هفتم توسعه زیاد شده است؟

سخنگو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در نشست خبری گفت: ما در بعضی بخش‌ها قبول داریم که حجم برنامه زیاد شده است. برخی موارد را دولت اصلاً در برنامه اشاره نکرده بود.

به گزارش اقتصادآنلاین، محسن زنگنه، سخنگو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در نشست خبری گفت: ما در بعضی بخش‌ها قبول داریم که حجم برنامه زیاد شده است. برخی موارد را دولت اصلاً در برنامه اشاره نکرده بود.  

زنگنه افزود: در حوزه معدن، محیط زیست، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال هیچ موادی در برنامه نداشتیم.