شهرخبر

عکس/ یادداشت رئیسی در دفتر ویژه رؤسای جمهور سازمان ملل

یادداشت رئیسی در دفتر ویژه رؤسای جمهور سازمان ملل

یادداشت رئیس جمهور در دفتر ویژه رؤسای جمهور سازمان ملل: «به‌امید گسترش صلح و امنیت و عدالت در جهان».