شهرخبر

عکس/ تست گرم خط ۶ مترو با حرکت اولین قطار بدون مسافر

1

نیمه شب سه شنبه ۲۸ شهریور، تست گرم سه ایستگاه انتهای خط ۶ مترو به سمت شمال غرب پایتخت به مدت چند ساعت در تونل نوساز مترو، باحضور متخصصان ساخت مترو، به اجرا درآمد.