شهرخبر

پله اضطراری ساختمان ۴۰ طبقه در برزیل! (عکس)

پله اضطراری ساختمان ۴۰ طبقه در برزیل! (عکس)

موبنا