شهرخبر

فیلم/ روایت ایرانیِ آزادشده از زندان‌های آمریکا

روایت ایرانیِ آزادشده از زندان‌های آمریکا

مهرداد معین‌انصاری: جایی که ما بودیم اصلا پنجره نداشت و ۱۱ ماه آسمان را ندیدم.

دریافت 2 MB