شهرخبر

فیلم/رئیسی: حاج قاسم اگر جلوی داعش را نگرفته بود، تروریسم سراسر اروپا را فرامی‌گرفت

رئیسی

رئیس‌جمهور در دیدار اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا:حاج قاسم اگر جلوی داعش را نگرفته بود، تروریسم سراسر اروپا را فرامی‌گرفت و اروپا نمی توانست یک شب آرام داشته باشد.

دریافت 20 MB