شهرخبر

فیلم/ فرش ایرانی در سالن دیدارهای دبیر کل سازمان ملل

فرش ایرانی در سالن دیدارهای دبیر کل سازمان ملل

ویدئویی از وجود یک تخته فرش ایرانی در سالن دیدارهای دبیر کل سازمان ملل با روسای جمهور را مشاهده می‌کنید.

دریافت 1 MB