شهرخبر

فیلم/ انهدام سامانه پدافندی ارمنستان توسط توپخانه جمهوری آذربایجان

انهدام سامانه پدافندی ارمنستان توسط توپخانه جمهوری آذربایجان

ویدئویی از انهدام سامانه پدافندی Tor-M۲ ارمنستان در استپاناکرت توسط توپخانه آذربایجان را ببینید.

دریافت 1 MB