فتل فجیع پسر 13 ساله در بازار نجف / بازاریان با حمله قاتل چاقوکش او را زمینگیر کردند + فیلم

به گزارش رکنا، صبح امروز یک نوجوان ۱۳ ساله که در بازار نجف مشغول به جابجایی بار با گاری بود توسط مردی ۴٠ ساله به طرز فجیعانه ای به قاتل رسید و علت این جنایت هولناک تنگ کردن مسیر عبور برای قاتل بوده است.

قاتل پس از اینکه گاری پسر نوجوان مسیر وی را مسدود کرد به خرید چاقوی تیز در بازار اقدام کرده و سپس به سوی نوجوان آمد و با کوبیدن سر او به میز وی را در مقابل چشم بازاریان فجیعانه کشت. پس از این اتفاق مردم و بازاریان او را دستگیر کرده و مانع فرار قاتل شدند و وی تحویل نیروهای امنیتی شد.