شهرخبر

امضای رونالدو را می‌خواهید؛ 10 میلیارد تومان پول بدهید+ عکس

امضا و اثر انگشت رونالدو، ۱۰ میلیارد تومان مقطوع در یک سایت به فروش می رسد.
 امضای رونالدو را می‌خواهید؛ 10 میلیارد تومان پول بدهید+ عکس