شهرخبر

هشت اصل اخلاقی پیامبر اکرم (ص) درباره مسائل اجتماعی و رفتاری/ اینفوگرافیک

 هشت اصل اخلاقی پیامبر اکرم (ص) درباره مسائل اجتماعی و رفتاری/ اینفوگرافیک

پیامبر اکرم (ص)، انسانی کاملی است که پرداختن به سیره عملی و شیوه زندگی و ارزش های اخلاقی و انسانی ایشان می تواند انسان گم شده در وانفسای دنیای مدرن با ارزش های متناقض را نجات دهد.